Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Szanowni Państwo,
  Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego opracowania jest badanie ankietowe. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.
  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.

   

  Z poważaniem
  /-/ Henryk Szymański
  Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
 • Jaka jest Pana/Pani ocena warunków życia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo dobra dobra przeciętna zła bardzo zła nie mam zadania
  Możliwość znalezienia pracy w najbliższej okolicy (w odległości ok. 1,5 km od miejsca zamieszkania)  
  Dostępność w mieście opieki nad dzieckiem (żłobki, przedszkola, kluby dziecięce, itp.)  
  Dostępność szkół w najbliższej okolicy  
  Bezpieczeństwo na Pani/Pana ulicy  
  Porządek i czystość na Pani/Pana ulicy  
  Dostępność w mieście placówek zdrowia  
  Dostępność usług (szewc, krawiec, fryzjer itp.) w odległości ok. 10 minut pieszo  
  Dostępność w najbliższej okolicy kultury i rozrywki (świetlice, kluby itp.)  
  Dostępność w najbliższej okolicy sportu i rekreacji (kluby, sekcje, stowarzyszenia sportowe)  
  Dostępność w najbliższej okolicy terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych  
  Stan techniczny Pani/Pana lokalu mieszkalnego  
  Ocena aktywności społecznej mieszkańców (np. udział w spotkaniach z władzami miast, festynach, budżet obywatelski, itp.)  
  Ocena własnej aktywności społecznej (np. organizowanie festynów, członkostwo w organizacjach pozarządowych)  
  Ocena Pani/Pana sytuacji materialnej  
  Ocena relacji sąsiedzkich na Pani/Pana ulicy  
  Ocena dbałości władz o Pani/Pana ulicę  
 • Jakie zjawiska uciążliwe społecznie dostrzega Pani/Pan w obszarze swojego zamieszkania (na swojej ulicy)? *

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • Proszę wskazać grupę społeczną, która Pani/Pana zdaniem wymaga największego wsparcia: *

 • Który z obiektów/terenów powinien być wyremontowany/zmodernizowany Pani/Pana zdaniem? *

 • METRYCZKA
 • Wiek *

 • Płeć *

 • Wykształcenie *

 • Status zawodowy *

 • Miejsce zamieszkania *

  Grodzisk Wielkopolski, ulica – jaka?

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...