Wyniki ankiety: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

 • Szanowni Państwo,
  Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego opracowania jest badanie ankietowe. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.
  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.

   

  Z poważaniem
  /-/ Henryk Szymański
  Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
 • Jaka jest Pana/Pani ocena warunków życia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź bardzo dobra dobra przeciętna zła bardzo zła nie mam zadania
  Możliwość znalezienia pracy w najbliższej okolicy (w odległości ok. 1,5 km od miejsca zamieszkania)
  1,32% (3)
   
  13,60% (31)
   
  31,58% (72)
   
  25,44% (58)
   
  17,11% (39)
   
  10,96% (25)
   
  Dostępność w mieście opieki nad dzieckiem (żłobki, przedszkola, kluby dziecięce, itp.)
  16,09% (37)
   
  50,00% (115)
   
  21,30% (49)
   
  2,61% (6)
   
  1,30% (3)
   
  8,70% (20)
   
  Dostępność szkół w najbliższej okolicy
  29,26% (67)
   
  48,47% (111)
   
  16,16% (37)
   
  3,06% (7)
   
  0,87% (2)
   
  2,18% (5)
   
  Bezpieczeństwo na Pani/Pana ulicy
  11,79% (27)
   
  42,36% (97)
   
  24,89% (57)
   
  10,92% (25)
   
  9,61% (22)
   
  0,44% (1)
   
  Porządek i czystość na Pani/Pana ulicy
  11,40% (26)
   
  44,74% (102)
   
  25,44% (58)
   
  13,16% (30)
   
  4,39% (10)
   
  0,88% (2)
   
  Dostępność w mieście placówek zdrowia
  6,96% (16)
   
  44,78% (103)
   
  33,91% (78)
   
  8,70% (20)
   
  5,22% (12)
   
  0,43% (1)
   
  Dostępność usług (szewc, krawiec, fryzjer itp.) w odległości ok. 10 minut pieszo
  16,52% (38)
   
  40,00% (92)
   
  28,26% (65)
   
  6,96% (16)
   
  5,65% (13)
   
  2,61% (6)
   
  Dostępność w najbliższej okolicy kultury i rozrywki (świetlice, kluby itp.)
  9,13% (21)
   
  22,61% (52)
   
  36,09% (83)
   
  20,00% (46)
   
  9,13% (21)
   
  3,04% (7)
   
  Dostępność w najbliższej okolicy sportu i rekreacji (kluby, sekcje, stowarzyszenia sportowe)
  11,30% (26)
   
  36,52% (84)
   
  25,65% (59)
   
  14,35% (33)
   
  7,83% (18)
   
  4,35% (10)
   
  Dostępność w najbliższej okolicy terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych
  16,96% (39)
   
  45,65% (105)
   
  24,35% (56)
   
  6,96% (16)
   
  3,91% (9)
   
  2,17% (5)
   
  Stan techniczny Pani/Pana lokalu mieszkalnego
  24,78% (57)
   
  57,39% (132)
   
  14,35% (33)
   
  1,30% (3)
   
  1,30% (3)
   
  0,87% (2)
   
  Ocena aktywności społecznej mieszkańców (np. udział w spotkaniach z władzami miast, festynach, budżet obywatelski, itp.)
  3,51% (8)
   
  20,61% (47)
   
  45,18% (103)
   
  16,23% (37)
   
  7,46% (17)
   
  7,02% (16)
   
  Ocena własnej aktywności społecznej (np. organizowanie festynów, członkostwo w organizacjach pozarządowych)
  4,37% (10)
   
  20,96% (48)
   
  42,36% (97)
   
  12,66% (29)
   
  6,55% (15)
   
  13,10% (30)
   
  Ocena Pani/Pana sytuacji materialnej
  2,62% (6)
   
  39,74% (91)
   
  47,16% (108)
   
  6,55% (15)
   
  2,18% (5)
   
  1,75% (4)
   
  Ocena relacji sąsiedzkich na Pani/Pana ulicy
  11,35% (26)
   
  52,40% (120)
   
  30,13% (69)
   
  3,93% (9)
   
  1,31% (3)
   
  0,87% (2)
   
  Ocena dbałości władz o Pani/Pana ulicę
  5,22% (12)
   
  38,70% (89)
   
  30,00% (69)
   
  11,74% (27)
   
  10,00% (23)
   
  4,35% (10)
   
 • Jakie zjawiska uciążliwe społecznie dostrzega Pani/Pan w obszarze swojego zamieszkania (na swojej ulicy)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowanie młodzieży
   
  36,44%
  82
  Uciążliwe sąsiedztwo (hałas, nierespektowanie ciszy nocnej)
   
  17,78%
  40
  Obecność sklepów monopolowych
   
  8,89%
  20
  Słaba integracja lokalnej społeczności
   
  38,67%
  87
  Patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
   
  15,56%
  35
  Zbyt rzadkie patrole służb porządkowych
   
  57,78%
  130
  Inne, jakie?
   
  20,44%
  Wypełnienia: 225
 • Proszę wskazać grupę społeczną, która Pani/Pana zdaniem wymaga największego wsparcia: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dzieci
   
  9,17%
  21
  Młodzież
   
  24,89%
  57
  Osoby starsze
   
  18,78%
  43
  Osoby niepełnosprawne
   
  18,34%
  42
  Osoby bezrobotne
   
  12,66%
  29
  Osoby samotnie wychowujące dzieci
   
  9,61%
  22
  Inne, jakie?
   
  6,55%
  Wypełnienia: 229
 • Który z obiektów/terenów powinien być wyremontowany/zmodernizowany Pani/Pana zdaniem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Baseny przy ulicy Zbąszyńskiej w Grodzisku Wlkp.
   
  49,78%
  112
  Adaptacja budynku dworca na cele kulturalne w Grodzisku Wlkp.
   
  31,56%
  71
  Rewitalizacja parku wraz z budynkiem pałacu w Grodzisku Wlkp.
   
  18,67%
  42
  Wypełnienia: 225
 • METRYCZKA
 • Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  13-17 lat
   
  1,74%
  4
  18-29 lat
   
  21,30%
  49
  30-39 lat
   
  26,96%
  62
  40-49 lat
   
  14,78%
  34
  50-59 lat
   
  11,74%
  27
  pow. 60 lat
   
  23,48%
  54
  Wypełnienia: 230
 • Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mężczyzna
   
  46,09%
  106
  Kobieta
   
  53,91%
  124
  Wypełnienia: 230
 • Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyższe
   
  42,17%
  97
  Policealne
   
  10,43%
  24
  Średnie
   
  29,13%
  67
  Zawodowe
   
  16,09%
  37
  Podstawowe
   
  2,17%
  5
  Wypełnienia: 230
 • Status zawodowy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pracujący
   
  57,39%
  132
  Rolnik
   
  1,74%
  4
  Rencista/ Emeryt
   
  23,48%
  54
  Przedsiębiorca
   
  3,91%
  9
  Uczeń
   
  3,91%
  9
  Student
   
  3,48%
  8
  Bezrobotny
   
  6,09%
  14
  Wypełnienia: 230
 • Miejsce zamieszkania *

  Grodzisk Wielkopolski, ulica – jaka?
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wojska Polskiego
   
  5,29%
  12
  Kościańska
   
  4,85%
  11
  Osiedle Wojska Polskiego
   
  4,41%
  10
  Powstańców Chocieszyńskich
   
  3,96%
  9
  Sosnowa
   
  3,08%
  7
  Nowy Świat
   
  2,64%
  6
  Słomińskiego
   
  2,20%
  5
  Stary Rynek
   
  2,20%
  5
  Nowotomyska
   
  2,20%
  5
  Majkowskich
   
  2,20%
  5
  Chopina
   
  2,20%
  5
  Bukowska
   
  2,20%
  5
  Słowackiego
   
  1,76%
  4
  Żwirowa
   
  1,76%
  4
  Kusocińskiego
   
  1,76%
  4
  Nowaczyka
   
  1,76%
  4
  Wiśniowa
   
  1,76%
  4
  os. Wojska Polskiego
   
  1,76%
  4
  Mikołajczyka
   
  1,32%
  3
  15 Lipca
   
  1,32%
  3
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 230
Komentarze
 • gosc 02/01/2017 godz. 11:12
  a może filia szkoły wyższej zawodowej w Grodzisku Wlkp.?!
 • Klio 02/01/2017 godz. 16:53
  Więcej inicjatyw dla młodzieży- to wg mnie priorytet.
 • Jadwiga 04/01/2017 godz. 09:32
  chuligaństwo, wandalizm i agresywne zachowanie nie dotyczy tylko młodzieży przede wszystkim są to młodzi mężczyźni
 • Waldemar 04/01/2017 godz. 13:40
  Brak przystank pks w rejonie ul pow chocieszynskich i Nowaczyka
 • Jan 04/01/2017 godz. 14:27
  czekam na obiecaną przez burmistrza w kampanii wyborczej pływalnię
 • Barbara 05/01/2017 godz. 12:10
  Dworzec kolejowy wymaga rewitalizacji, ale na potrzeby podróżnych!
  Ścieżka pieszo-rowerowa do Lasówek miała być NAJPÓŹNIEJ w 2010 r. Tak obiecywał Burmistrz Szymański.
 • młody94 08/01/2017 godz. 20:06
  uwagi dot ankiety hm fajnie że zaczyna się w tym mieście pytać mieszkańców o zdanie, tylko dlaczego ankieta nie zezwala na proponowanie własnych odpowiedzi i pomysłów na rewitalizację miasta. Generalnie ok tylko dlaczego w planie rewitalizacji i inwestycji w mieście nie ma żadnych spraw które pan Imperator H. Szymański obiecał załatwić. Zanim miasto zacznie cokolwiek nowego wymyślać niech stworzy ludziom możliwość zarabiania pieniędzy i ruszy miejscową gospodarkę która w zasadzie nie istnieje . Bo po co komu przepiękne miasto w którym nikogo nie ma ?
 • Marcinx 09/01/2017 godz. 22:01
  Moim zdaniem brak chodnika i oświetlenia ul. Kościańskiej od oczyszczalni do ujazdu jest błędem bo tam jest bardzo duży ruch a tiry szaleją.Burmistrz pisał w gazecie że te kamyszki na poboczu są bezpieczne a na tym sie idzie wywalić.
 • Marcinx 09/01/2017 godz. 22:06
  cd. Niech szanowny pan burmistrz chodzi pieszo z Grodziska do Ujazdu przez 2 miesiące to dopiero zobaczy. Koło siebie narobił tyle lamp a co druga lampa z tego mogła by być gdzie indziej np. na Kościańskiej.
 • KFRT 09/01/2017 godz. 22:18
  Popieram powyższe wpisy użytkownika Marcinx a wy?
 • Gonzi 09/01/2017 godz. 22:36
  Ja tak samo tam też są dzieci jak i rowerzyści i muszą do szkoły iść pieszo.
 • anik 10/01/2017 godz. 14:35
  Uważam, że brakuje koszy na śmieci - również tych, do których należy wyrzucać psie kupki. Co z tego, że stoją znaki, żeby posprzątać po swoim piesku, skoro nie ma gdzie tego wyrzucić, a cały spacer chodzić z torebeczką (z kupką) w ręce to wątpliwa przyjemność. W mojej okolicy brakuje śmietników: ulice: Spokojna, Sportowa, Malinowskiego. Proszę o rozważenie tej kwestii.
 • dan12 10/01/2017 godz. 19:10
  Basen wymaga kapitalnego remontu. Z dobrodziejstw basenu korzysta wiele osób nie tylko miejscowych , ale również spoza okolicy.
  Dajmy możliwość dla tego obiektu by nauka pływania i rekreacji dla dzieci, młodzieży mogła odbywać się na tym obiekcie.
 • Zainteresowany 12/01/2017 godz. 18:55
  Pytania dotyczące ankiety?Może ochrona środowiska np.dopłaty do utylizacji eternitu,solary.Ochrona środowiska w naszym mieście to baterie za pelargonie!!!.Panie burmistrzu brać przykład ze wschodu Polski.Zobaczymy co z dopłatą do wymiany piecy w naszej gminie i mieście?
 • gość 12/01/2017 godz. 21:12
  warto wspomniec tez o brakującym chodniku w Kobylnikach kierunek Gnin. Mieszka tam tyle osób m.in dzieci które uczęszczaja codziennie do szkoły poboczem stwarzając zagrożenie dla siebie jak i innych uczestników ruchu.
 • Miro38 12/01/2017 godz. 21:17
  Na ul. Kościańskiej przydałby się chodnik lub ścieżka pieszo-rowerowa. Tiry jadą nie patrzą na licznik, strach chodzić tam pieszo.Ostatnio chodzę pieszo i jeden jedzie z naprzeciwka a drugi za moimi plecami podjeżdża z 80 na godz, tuż obok mnie
 • AnnaK4 12/01/2017 godz. 21:41
  Burmistrz kradnie prąd gminie bo u siebie ma za dużo lamp przy ścieżce pieszo-rowerowej a na Kościańskiej twierdzi że jest pobocze utwardzone a to nieprawda bo się kruszy po jednym najechaniu przez tira.
 • Karol Fórmaniak 12/01/2017 godz. 21:51
  Na Kościańskiej naprawdę jest ruch jak w ulu a chodnika lub chociażby lamp brak
 • MW58 14/01/2017 godz. 19:17
  Ciekawe, co wyniknie z tej ankiety poza złudzeniem, że ktoś się naszym zdaniem interesuje...
 • Grzegorz Pełko 17/01/2017 godz. 09:13
  dworzec na cele kultury, ale nie zapominajmy o podróżnych - dworzec dla mnie to zawsze wizytówka miasta
 • Justyna 18/01/2017 godz. 17:36
  Bardzo cieszy mnie fakt stworzenia takiej ankiety, uważam że obecnie trzeba poruszyć temat zanieczyszczania powietrza przez gospodarstwa domowe i brak działania władz w tym zakresie.
 • Ola 23/01/2017 godz. 14:11
  Adaptacja budynku dworca dla podróżnych czyli mogłaby być kasa z sklepem. A co do basenu to może kiedyś doczekamy się krytego tak aby dzieci miały frajdę także zimą.
 • Krzychuujazd. 19/03/2017 godz. 18:48
  Na ulicy Kościańskiej powinni postawić fotoradar lub zrobić chodnik bo iść pieszo z ujazdu to horror przy tak wielkim ruchu.
 • Pionier 19/03/2017 godz. 18:55
  Ulica Kościańska jest nieoświetlona, duży ruch, brak pobocza bo to co tam jest te kamyszki to na tym sie idzie wyj**ać. Tamtędy chodzą dzieci do szkoły a burmistrz nic nie reaguje. To jest droga wojewódzka -jak twierdzi H.Szymański to niech tą sprawę skieruje tam a nie odwołuje. Szczyt bezczelności.
 • Marcingrg 19/03/2017 godz. 19:01
  A ja uważam też ta ul. Kościańska to wogóle nie obchodzi burmistrza. Niech wkońcu skieruje sprawę do wojewody. Chociażby oświetlenie albo chodnik by się tu przydał.
 • Mario25 23/04/2017 godz. 20:33
  Teraz burmistrz chce rondo zrobić przy banku WBK w Grodzisku a tam wystarczy progi zwalniające zrobić a na ulicy Kościańskiej niech zrobią chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową. Gratulacje dla burmistrza za takie marnowanie pieniędzy. Nam żałuje a w mieście niedługo na każdym skrzyżowaniu będzie rondo co za głupota.

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz